SETBYUS.COM

Jirayu Tangsrisuk (@jirayu_jj) jirayu_jj

RSU Open house 2016 เปิดบ้านมอบประสบการณ์ เจอกัน 24 เดือนนี้ มีแต่สิ่งดีๆที่มอบให้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://info.rsu.ac.th/openhouse/ แล้วเจอกันนะฮับ
RSU Open house 2016 เปิดบ้านมอบประสบการณ์ เจอกัน 24 เดือนนี้ มีแต่สิ่งดีๆที่มอบให้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://info.rsu.ac.th/openhouse/

แล้วเจอกันนะฮับ
source: https://www.instagram.com/jirayu_jj

Related Tags

#//info      #      #ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      #มีแต่สิ่งดีๆที่มอบให้      #เจอกัน      #เดือนนี้      #เปิดบ้านมอบประสบการณ์      

Related Images

Image may contain: นี้
Image may contain: ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️

#นี้

Image may contain: kimberlite, นี้, official
Image may contain: นี้
Image may contain: นี้

#☺️❤️

Image may contain: iloveyousleepy8, ☺️❤️
Image may contain: มิตยู, ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️, wishes, ourtre
Image may contain: ☺️❤️
Image may contain: ☺️❤️